Česká republika

  • soutěže na téma "Moje vlastní hra "
  • karneval na téma hračky a hryCarnival 
  • brožura "Vymyslel jsem svoji vlastní hru "
  • DVD žákovských her