Kontakt

Název školy:          ZŠ Ostrava, Gen.Píky 13A, příspěvková organizace
Adresa školy:        Gen.Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
Telefon:                 596 612 102
Web:                    www.zsgepiky.cz

Kontakntí email:    andrea.znojilova@zsgepiky.cz

Kontaktujte nás