Polsko

  •  závody škol ve venkovních hrách
  •  soutěže v rodinných hrách 
  •  soutěže ve venkovních hrách
  •  DVD and brožura "Let's Play Safely"
  •  brožura venkovních her