První partnerská schůzka v Bulharsku 30. 10. - 4. 11. 2012

05.11.2012 00:00

Z Ostravy jsme odjížděli už v pondělí odpolene, abychom stihli ranní let. V Praze jsme přespali v hotelu nedaleko letiště a už v 5. 30 ráno jsme vyrazili. Někteří z nás letěli poprvé a byl to pro ně silný zážitek. 
Ve středu jsme byli i s ostatními partnery přivítáni starostkou města Varna. Po společném obědě jsme se vydali do školy, kde nás čekalo vřelé tradiční přivítání od paní ředitelky a žáků školy v podobě vánočky namáčené do  medu a koření.

Ve škole potom všichni partneři představili svoji školu videem či prezentací v power pointu. Potom jsme vyhodnocovali loga k projektu, které tvořily studenti všech partnerských škol. Porotu tvořili zástupci dětí všech partnerských zemí, kteří bodovali jednotlivé výtvory. Nejvíce se líbilo naše logo z České republiky od žákyně Nikol Poštúlkové ze třídy 7. B. Toto logo vyhrálo a bude nás tak provázet po celou dobu dvouletého projektu. Nakonec děti čekal worskhop, kde si vyrobily a také odnesly tradiční bulharskou hračku – panenku z vařečky.

Ve čtvrtek nás čekala prohlídka zajímavých míst ve městě Varna. Nejdřív jsem zamířili do archeologického muzea, kde jsme shlédli výstavu o Thrácké kultuře. Následovalo delfinárium, které na nás udělalo opravdu velký dojem. Potom jsme opět všichni šli do restaurace na společný oběd. Po jídle jsme navštívili muzeum hraček a ještě pochodili po zajímavých místech města.

Ve pátek jsme odjeli na celodenní výlet do města Veliko Tanovo, kde jsme prošli místní tvrz a navštívili místní restauraci ke společnému obědu. Na cestě zpět jsem se zastavili v malém klášteře, kde se téměř zastavil čas.

V sobotu nás čekala přehlídka tradičních her. Každá země představila hry, kterými se bavili jejich rodiče a prarodiče. Zjistili jsme, že řada her je ve všech zemích velmi podobná. Potom nám rodiče dětí připravili oběd z tradičních jídel a nakonec se děti odebraly na hřiště školy, kde si společně zahrály hry, které je v prezentaci nejvíce zaujaly.

Večer jsme se všichni sešli na závěrečné večeři v tématické restauraci. Zhodnotili jsme zde průběh schůzky, všichni účastníci dostali potvrzení o účasti a domluvili jsem se na termínu konání schůzky další.. 

Při večeři nám místní folklorová skupina předvedla tradiční bulharské tance, které nás potom učila tančit.

V neděli 4. 11. byl den odjezdu. Z Varny jsme ve 13. 30 odletěli do Vídně, z Vídně do Prahy  Ve 20. 12 jsme nasedli do Pendlina a vydali se směr Ostrava. Na místě jsme byli dle stanoveného plánu. Rodiče si vyzvedli své děti a všichni jsme odjeli do svých domovů.

Program schůzky: Programme of the visit in Bulgaria.doc (866304)